X
Advance Search

Recently Published

Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Earthquake monitoring and high-resolution velocity tomography for the central Longmenshan fault zone by a temporary dense seismic array
ShaoBo Yang, HaiJiang Zhang, MaoMao Wang, Ji Gao, ShuaiJun Wang, BaoJin Liu, XiWei Xu
doi: 10.26464/epp2024006
Rapid report of source parameters of 2023 M6.2 Jishishan, Gansu earthquake sequence
ZhiGao Yang, Jie Liu, YingYing Zhang, Wen Yang, XueMei Zhang
doi: 10.26464/epp2024012
Quantifying the chemical composition of weathering products of Hainan basalts with reflectance spectroscopy and its implications for Mars
Xing Wu, JiaCheng Liu, WeiChao Sun, Yang Liu, Joseph Michalski, Wei Tan, XiaoRong Qin, YongLiao Zou
doi: 10.26464/epp2024011
A new electric field mill array with each of the mill’s rotor controlled precisely by a GPS module: Equipment and initial results
Kozo Yamashita, Hironobu Fujisaka, DaoHong Wang, Hiroyuki Iwasaki, Kazuo Yamamoto, Koichiro Michimoto, Masashi Hayakawa
doi: 10.26464/epp2024009
Analysis of gravity wave activity during stratospheric sudden warmings in the northern hemisphere
XuanYun Zeng, Guang Zhong
doi: 10.26464/epp2024007
Snow and regolith albedo variations using CRISM data at McMurdo crater, Mars
Sehajpal Singh, Deepak Singh
doi: 10.26464/epp2024008
The nature of electron density enhancement over a wide altitude range during ionosphere heating experiments at EISCAT
Jun Wu, Jian Wu, Jie Feng, QingLiang Li, ShuJi Hao, ZhengWen Xu, HaiSheng Zhao, YaBin Zhang
doi: 10.26464/epp2024005
MAVEN observation of magnetosonic waves in the Martian magnetotail region
ShangChun Teng, JiCheng Sun, JiaWei Gao, Y. Harada, Markus Fraenz, DeSheng Han
doi: 10.26464/epp2024003
A statistical analysis of the Kappa-type energy spectrum distribution of radiation belt electrons observed by Van Allen Probes
LuHuai Jiao, Xin Ma, YuanNong Zhang, TaiFeng Jin, Song Fu, BinBin Ni
doi: 10.26464/epp2024001
Assessment of International GNSS Service Global Ionosphere Map products over China region based on measurements from the Crustal Movement Observation Network of China
Jin Hu, HaiBing Ruan, FuQing Huang, ShengYang Gu, XianKang Dou
doi: 10.26464/epp2024004
Thermosphere joint observations by TM-1 constellations and Swarm-B during the April 2023 geomagnetic storm
YongPing Li, YueQiang Sun, XianGuo Zhang, JiangZhao Ai, XiaoLiang Zheng, Jia Li, YuJie Wang, BiBo Guo, Feng Yan, ShiLong Wei, XinChun Tang, YuanYuan Cao
doi: 10.26464/epp2024002