X
Advance Search

Column
Direct evidence for efficient scattering of suprathermal electrons by whistler mode waves in the Martian magnetosphere
Tong Li, Si Liu, Chang Yang, FuLiang Xiao, HongMing Yang, Sai Zhang, ZhongLei Gao, Qian He, QingHua Zhou, QiWu Yang, YiHua He
2023, 7(6): 607-614. doi: 10.26464/epp2023086
Determining the moment of inertia of triaxial Mars with updated global gravity models
ChangYi Xu, Yan Jiang
2023, 7(6): 615-619. doi: 10.26464/epp2023084
A data assimilation-based forecast model of outer radiation belt electron fluxes
Yuan Lei, Xing Cao, BinBin Ni, Song Fu, TaoRong Luo, XiaoYu Wang
2023, 7(6): 620-630. doi: 10.26464/epp2023079
Scalings for the Alfvén-cyclotron instability in a bi-kappa plasma
YueQun Lou, Xing Cao, MingYu Wu, BinBin Ni, TieLong Zhang
2023, 7(6): 631-639. doi: 10.26464/epp2023080
Large-scale inverted-V channels of upflowing oxygen ions pumped by Alfvén waves
Hui Zhang, Jun Zhong, SuiYan Fu, ZuYin Pu, Yong Wei, Lun Xie, LiBo Liu, QiAn Chen
2023, 7(6): 640-654. doi: 10.26464/epp2023082
Middle and near ultraviolet spectrograph of the Scientific Experimental system in Near SpacE (SENSE)
Xin Sun, DaLian Shi, Zhen Chen, Ran Li, WeiWei Cao, Jun Zhu, YongLin Bai, Le Wang, Fei He
2023, 7(6): 655-664. doi: 10.26464/epp2023081
Mesopause temperatures and relative densities at midlatitudes observed by the Mengcheng meteor radar
Wen Yi, XiangHui Xue, MaoLin Lu, Jie Zeng, HaiLun Ye, JianFei Wu, Chong Wang, TingDi Chen
2023, 7(6): 665-674. doi: 10.26464/epp2023083
A comparative study of the electrical characteristics of positive and negative narrow bipolar events
FeiFan Liu, BaoYou Zhu, HeLin Zhou, GaoPeng Lu, Ming Ma, JiuHou Lei
2023, 7(6): 675-683. doi: 10.26464/epp2023085