X
Advance Search

Column
Preface to the Special Issue on the Macau Science Satellite-1 Mission
Dali Kong
2023, 7(1): 1-3. DOI: 10.26464/epp2023027
A novel geomagnetic satellite constellation: Science and applications
Keke Zhang
2023, 7(1): 4-21. DOI: 10.26464/epp2023019
The effect of model errors in ensemble sequential assimilation of geomagnetic field
JinFeng Li, YuFeng Lin, KeKe Zhang
2023, 7(1): 22-31. DOI: 10.26464/epp2023006
Dynamic mode decomposition of the geomagnetic field over the last two decades
JuYuan Xu, YuFeng Lin
2023, 7(1): 32-38. DOI: 10.26464/epp2023026
The study of geomagnetic jerk from 2010 to 2021 based on hourly mean data from global geomagnetic observatories
YiJun Li, Yan Feng, SuQin Zhang, Shuang Liu, JinYuan Zhang, GuanChun Wei
2023, 7(1): 39-48. DOI: 10.26464/epp2023016
A global mantle conductivity model derived from 8 years of Swarm satellite magnetic data
HongBo Yao, ZhengYong Ren, KeJia Pan, JingTian Tang, KeKe Zhang
2023, 7(1): 49-56. DOI: 10.26464/epp2023011
A finite volume method for global electromagnetic induction forward modeling on collocated unstructured grids
Liang Yin, ZhengYong Ren, HongBo Yao, Cong Yang
2023, 7(1): 57-65. DOI: 10.26464/epp2023007
The behavior of a lithospheric magnetization and magnetic field model
PengFei Liu, Yi Jiang, Qing Yan, Ann M. Hirt
2023, 7(1): 66-73. DOI: 10.26464/epp2023025
Study of the geomagnetic field’s regional gradients in Chinese continent using three-dimensional surface Spline model
Yan Feng, YiJun Li, JinYan Zhang, Shuang Liu, Abbas Nasir, Ya Huang
2023, 7(1): 74-83. DOI: 10.26464/epp2023013
Theoretical study of the ionospheric dynamo region inside the South Atlantic Anomaly
SiQi Yi, XiaoJun Xu, ZiLu Zhou, Qing Chang, Xing Wang, Lei Luo, PeiShan He, Hui Li
2023, 7(1): 84-92. DOI: 10.26464/epp2023015
Influences of various space current systems on the geomagnetic field in near-Earth space
YaBing Wang, Yi Zhang, YuJie Wang, PengFei Liu, JianXia Cheng, XiZhi Li, Kai Tang, LiGang Li, XiaoWen Duan
2023, 7(1): 93-99. DOI: 10.26464/epp2023010
Modeling the energetic electron fluxes in the inner radiation belt based on a drift-source model
Zheng Xiang, BinBin Ni, YangXiZi Liu, XuDong Gu, Song Fu, Wei Xu, Xing Cao, Xin Ma, DeYu Guo, JunHu Dong, JingLe Hu
2023, 7(1): 100-108. DOI: 10.26464/epp2023012
Dynamics of the inner electron radiation belt: A review
YuXuan Li, Chao Yue, Ying Liu, Qiu-Gang Zong, Hong Zou, YuGuang Ye
2023, 7(1): 109-118. DOI: 10.26464/epp2023009
Thermal stability analysis of a satellite-borne optical bench based on quasi-kinematic support
Huan Zhang, ChunYu Yu, Le Suo, WenBo Luo, Ding Yuan, JiaMing Ou
2023, 7(1): 119-124. DOI: 10.26464/epp2023020
Design of the solar X-ray detector for the Macau Science Satellite-1B
YongQiang Shi, LianSheng Li, JianWu Chen, FuChang Zuo, XiaoPing Zhang, ZhiWu Mei, Li Wang, Keke Zhang
2023, 7(1): 125-130. DOI: 10.26464/epp2023018
Design and analysis of the Macau Science Satellite-1’s laser retro-reflector array
ZhiEn Cheng, Kai Tang, ZhongPing Zhang, HaiFeng Zhang, Pu Li, MingLiang Long
2023, 7(1): 131-135. DOI: 10.26464/epp2023008
Numerical simulation of the sensor output on Macau Science Satellite-1
XiZhi Li, LiGang Li, Kai Tang, YaBing Wang, JianXia Cheng, Qing Yan, Zhong Huang
2023, 7(1): 136-143. DOI: 10.26464/epp2023014
Study on the estimation of Euler angles for Macau Science Satellite-1
Qing Yan, JiaMing Ou, Le Suo, Yi Jiang, PengFei Liu
2023, 7(1): 144-150. DOI: 10.26464/epp2023017
Simulation for MSS-2 low-perigee elliptical orbit satellites: an example of lithospheric magnetic field modelling
Yi Jiang, Nils Olsen, JiaMing Ou, Qing Yan
2023, 7(1): 151-160. DOI: 10.26464/epp2023021