X
Advance Search

Column
Incoherent scatter radar (ISR) observations of high-frequency enhanced ion and plasma lines induced by X/O mode pumping around the critical altitude
Jun Wu, Jian Wu, I. Haggstrom, Tong Xu, ZhengWen Xu, YanLi Hu
2022, 6(4): 305-312. doi: 10.26464/epp2022038
Ionospheric TEC and plasma anomalies possibly associated with the 14 July 2019 Mw7.2 Indonesia Laiwui earthquake, from analysis of GPS and CSES data
YuanZheng Wen, Dan Tao, GuangXue Wang, JiaYi Zong, JinBin Cao, Roberto Battiston, ZhiMa ZeRen, XuHui Shen
2022, 6(4): 313-328. doi: 10.26464/epp2022028
Effects of polarization-reversed electromagnetic ion cyclotron waves on the ring current dynamics
MingHui Zhu, YiQun Yu, Xing Cao, BinBin Ni, XingBin Tian, JinBin Cao, Vania K. Jordanova
2022, 6(4): 329-338. doi: 10.26464/epp2022037
Statistical study of “trunk-like” heavy ion structures in the inner magnetosphere
Hao Zhang, YaBing Wang, JianYong Lu
2022, 6(4): 339-349. doi: 10.26464/epp2022032
A machine-learning-based electron density (MLED) model in the inner magnetosphere
QingHua Zhou, YunXiang Chen, FuLiang Xiao, Sai Zhang, Si Liu, Chang Yang, YiHua He, ZhongLei Gao
2022, 6(4): 350-358. doi: 10.26464/epp2022036
A new inclination-based method to evaluate the global geomagnetic configuration and axial dipole moment
KaiHua Xu, Fei He, Yong Wei, Ross N. Mitchell, Si Chen, YuQi Wang, ZhaoJin Rong
2022, 6(4): 359-365. doi: 10.26464/epp2022030
Vertical crustal deformation velocity and its influencing factors over the Qinghai–Tibet Plateau based on satellite gravity data
HuRong Duan, JunGang Guo, LingKang Chen, JiaShuang Jiao, HeTing Jian
2022, 6(4): 366-377. doi: 10.26464/epp2022034
Interpretation of locally high gravity anomalies using terrestrial gravity data in Bagodo, North Cameroon
Apollinaire Bouba, Kasi Njeudjang, Loudi Yap, Bouba Saidou, Joseph Kamguia, Tabod Charles Tabod
2022, 6(4): 378-384. doi: 10.26464/epp2022033
Application of active-source surface waves in urban underground space detection: A case study of Rongcheng County, Hebei, China
GuangWen Wang, HaiYan Wang, HongQiang Li, ZhanWu Lu, WenHui Li, TaiRan Xu
2022, 6(4): 385-398. doi: 10.26464/epp2022039
The anisotropy of hexagonal close-packed iron under inner core conditions: the effect of light elements
Wei Zhang, Mei Tang, ZhenWei Niu
2022, 6(4): 399-423. doi: 10.26464/epp2022035
No seamount subduction, no magmatic arc?
XiaoBo He, JunTao Tao, Yi Cao, FaBin Pan, EnYuan He, LingMin Cao, YiXian Zheng
2022, 6(4): 424-429. doi: 10.26464/epp2022031