X
Advance Search

Column
In memory of professor Weixing Wan
2020, 4(4): 329-330. doi: 10.26464/epp2020051
The payloads of planetary physics research onboard China’s First Mars Mission (Tianwen-1)
WeiXing Wan, Chi Wang, ChunLai Li, Yong Wei, JianJun Liu
2020, 4(4): 331-332. doi: 10.26464/epp2020052
Mars Ion and Neutral Particle Analyzer (MINPA) for Chinese Mars Exploration Mission (Tianwen-1): Design and ground calibration
LingGao Kong, AiBing Zhang, Zhen Tian, XiangZhi Zheng, WenJing Wang, Bin Liu, Peter Wurz, Daniele Piazza, Adrian Etter, Bin Su, YaYa An, JianJing Ding, WenYa Li, Yong Liu, Lei Li, YiRen Li, Xu Tan, YueQiang Sun
2020, 4(4): 333-344. doi: 10.26464/epp2020053
The Mars rover subsurface penetrating radar onboard China's Mars 2020 mission
Bin Zhou, ShaoXiang Shen, Wei Lu, YuXi Li, Qing Liu, ChuanJun Tang, ShiDong Li, GuangYou Fang
2020, 4(4): 345-354. doi: 10.26464/epp2020054
Calibration of Mars Energetic Particle Analyzer (MEPA)
ShuWen Tang, Yi Wang, HongYun Zhao, Fang Fang, Yi Qian, YongJie Zhang, HaiBo Yang, CunHui Li, Qiang Fu, Jie Kong, XiangYu Hu, Hong Su, ZhiYu Sun, YuHong Yu, BaoMing Zhang, Yu Sun, ZhiPeng Sun
2020, 4(4): 355-363. doi: 10.26464/epp2020055
Moderate Resolution Imaging Camera (MoRIC) of China’s First Mars Mission Tianwen-1
GuoBin Yu, EnHai Liu, GuangLin Liu, Li Zhou, JunZhe Zeng, YuanPei Chen, XiangDong Zhou, RuJin Zhao, ShunYi Zhu
2020, 4(4): 364-370. doi: 10.26464/epp2020056
Overview of the Mars climate station for Tianwen-1 mission
YongQing Peng, LeiBo Zhang, ZhiGuo Cai, ZhaoGang Wang, HaiLong Jiao, DongLi Wang, XianTao Yang, LianGuo Wang, Xu Tan, Feng Wang, Jing Fang, ZhouLu Sun, HongLiang Feng, XiaoRui Huang, Yan Zhu, Ming Chen, LiangHai Li, YanHua Li
2020, 4(4): 371-383. doi: 10.26464/epp2020057
Mars Orbiter magnetometer of China’s First Mars Mission Tianwen-1
Kai Liu, XinJun Hao, YiRen Li, TieLong Zhang, ZongHao Pan, ManMing Chen, XiaoWen Hu, Xin Li, ChengLong Shen, YuMing Wang
2020, 4(4): 384-389. doi: 10.26464/epp2020058
Response of photoelectron peaks in the Martian ionosphere to solar EUV/X-ray irradiance
XiaoShu Wu, Jun Cui, YuTian Cao, WeiQin Sun, Qiong Luo, BinBin Ni
2020, 4(4): 390-395. doi: 10.26464/epp2020035
Observation of CO2++ dication in the dayside Martian upper atmosphere
Hao Gu, Jun Cui, DanDan Niu, LongKang Dai, JianPing Huang, XiaoShu Wu, YongQiang Hao, Yong Wei
2020, 4(4): 396-402. doi: 10.26464/epp2020036
Bidirectional electron conic observations for photoelectrons in the Martian ionosphere
YuTian Cao, Jun Cui, BinBin Ni, XiaoShu Wu, Qiong Luo, ZhaoGuo He
2020, 4(4): 403-407. doi: 10.26464/epp2020037
A method of estimating the Martian neutral atmospheric density at 130 km, and comparison of its results with Mars Global Surveyor and Mars Odyssey aerobraking observations based on the Mars Climate Database outputs
JunFeng Qin, Hong Zou, YuGuang Ye, YongQiang Hao, JinSong Wang, Erling Nielsen
2020, 4(4): 408-419. doi: 10.26464/epp2020038
A local Martian crustal field model: Targeting the candidate landing site of the 2020 Chinese Mars Rover
XinZhou Li, ZhaoJin Rong, JiaWei Gao, Yong Wei, Zhen Shi, Tao Yu, WeiXing Wan
2020, 4(4): 420-428. doi: 10.26464/epp2020045