X
Advance Search

Column
Recent ionospheric investigations in China (2018–2019)
LiBo Liu, WeiXing Wan
2020, 4(3): 179-205. doi: 10.26464/epp2020028
Impact of surface Albedo on Martian photochemistry
Deepak Singh
2020, 4(3): 206-211. doi: 10.26464/epp2020025
Fine debris flows formed by the Orientale basin
YuZhen Cai, ZhiYong Xiao, ChunYu Ding, Jun Cui
2020, 4(3): 212-222. doi: 10.26464/epp2020027
The effect of cavity density on the formation of electrostatic shock in the lunar wake: 1-D hybrid simulation
Yuan Jin, Ye Pang
2020, 4(3): 223-230. doi: 10.26464/epp2020013
Prediction of the thermospheric and ionospheric responses to the 21 June 2020 annular solar eclipse
Tong Dang, JiuHou Lei, WenBin Wang, MaoDong Yan, DeXin Ren, FuQing Huang
2020, 4(3): 231-237. doi: 10.26464/epp2020032
A detailed investigation of low latitude tweek atmospherics observed by the WHU ELF/VLF receiver: 2. Occurrence features and associated ionospheric parameters
Juan Yi, XuDong Gu, Wen Cheng, XinYue Tang, Long Chen, BinBin Ni, RuoXian Zhou, ZhengYu Zhao, Qi Wang, LiQing Zhou
2020, 4(3): 238-245. doi: 10.26464/epp2020023
An empirical model of the global distribution of plasmaspheric hiss based on Van Allen Probes EMFISIS measurements
JingZhi Wang, Qi Zhu, XuDong Gu, Song Fu, JianGuang Guo, XiaoXin Zhang, Juan Yi, YingJie Guo, BinBin Ni, Zheng Xiang
2020, 4(3): 246-265. doi: 10.26464/epp2020034
A normalized statistical study of Earth’s cusp region based on nine-years of Cluster measurements
Chao Xiao, WenLong Liu, DianJun Zhang, Zhao Zhang
2020, 4(3): 266-273. doi: 10.26464/epp2020031
Characteristics of the quasi-16-day wave in the mesosphere and lower thermosphere region as revealed by meteor radar, Aura satellite, and MERRA2 reanalysis data from 2008 to 2017
Yun Gong, Zheng Ma, Chun Li, XieDong Lv, ShaoDong Zhang, QiHou Zhou, ChunMing Huang, KaiMing Huang, You Yu, GuoZhu Li
2020, 4(3): 274-284. doi: 10.26464/epp2020033
Quasi-6-day waves in the mesosphere and lower thermosphere region and their possible coupling with the QBO and solar 27-day rotation
JianYuan Wang, Wen Yi, TingDi Chen, XiangHui Xue
2020, 4(3): 285-295. doi: 10.26464/epp2020024
Modeling co-seismic thermal infrared brightness anomalies in petroliferous basins surrounding the North and East of the Qinghai–Tibet Plateau
Xin Zhang, LiFeng Zhang
2020, 4(3): 296-307. doi: 10.26464/epp2020029
Paleoclimatic and provenance implications of magnetic parameters from the Miocene sediments in the Subei Basin
YouSheng Li, JiMin Sun, ZhiLiang Zhang, Bai Su, ShengChen Tian, MengMeng Cao
2020, 4(3): 308-316. doi: 10.26464/epp2020030
3-D shear wave velocity structure in the shallow crust of the Tan-Lu fault zone in Lujiang, Anhui, and adjacent areas, and its tectonic implications
Cheng Li, HuaJian Yao, Yuan Yang, Song Luo, KangDong Wang, KeSong Wan, Jian Wen, Bin Liu
2020, 4(3): 317-328. doi: 10.26464/epp2020026