X
Advance Search

Column
Photoelectron balance in the dayside Martian upper atmosphere
XiaoShu Wu, Jun Cui, Jiang Yu, LiJuan Liu, ZhenJun Zhou
2019, 3(5): 373-379. DOI: 10.26464/epp2019038
Statistical study on interplanetary drivers behind intense geomagnetic storms and substorms
Tian Tian, Zheng Chang, LingFeng Sun, JunShui Bai, XiaoMing Sha, Ze Gao
2019, 3(5): 380-390. DOI: 10.26464/epp2019039
Stimulated electromagnetic emissions spectrum observed during an X-mode heating experiment at the European Incoherent Scatter Scientific Association
Xiang Wang, Chen Zhou, Tong Xu, Farideh Honary, Michael Rietveld, Vladimir Frolov
2019, 3(5): 391-399. DOI: 10.26464/epp2019042
The tropical Pacific cold tongue mode and its associated main ocean dynamical process in CMIP5 models
Yang Li, QuanLiang Chen, JianPing Li, WenJun Zhang, MinHong Song, Wei Hua, HongKe Cai, XiaoFei Wu
2019, 3(5): 400-413. DOI: 10.26464/epp2019041
Feature analysis of stratospheric wind and temperature fields over the Antigua site by rocket data
Yang Li, Zheng Sheng, JinRui Jing
2019, 3(5): 414-424. DOI: 10.26464/epp2019040
Gravity pattern in southeast margin of Tibetan Plateau and its implications to tectonics and large earthquakes
Yue Wu, Yuan Gao
2019, 3(5): 425-434. DOI: 10.26464/epp2019044
Characteristics of the coseismic geomagnetic disturbances recorded during the 2008 Mw 7.9 Wenchuan Earthquake and two unexplained problems
YaLi Wang, Tao Xie, YanRu An, Chong Yue, JiuYang Wang, Chen Yu, Li Yao, Jun Lu
2019, 3(5): 435-443. DOI: 10.26464/epp2019043
Upper-mantle velocity structures beneath the Tibetan Plateau and surrounding areas inferred from triplicated P waveforms
RiSheng Chu, LuPei Zhu, ZhiFeng Ding
2019, 3(5): 444-458. DOI: 10.26464/epp2019045
Chinese Academy of Sciences’ recent activities in boosting Chinese planetary science research
Su-Fang Hu, Yong Wei
2019, 3(5): 459-466. DOI: 10.26464/epp2019046