X
Advance Search

Column
Variability of the Martian ionosphere from the MAVEN Radio Occultation Science Experiment
MeiJuan Yao, Jun Cui, XiaoShu Wu, YingYing Huang, WenRui Wang
2019, 3(4): 283-289. DOI: 10.26464/epp2019029
Detection of seismic events on Mars: a lunar perspective
WeiJia Sun, Liang Zhao, Yong Wei, Li-Yun Fu
2019, 3(4): 290-297. DOI: 10.26464/epp2019030
Formation mechanism of the Lidang circular structure in the Guangxi Province
Pan Yan, ZhiYong Xiao, YiZhen Ma, YiChen Wang, Jiang Pu
2019, 3(4): 298-304. DOI: 10.26464/epp2019031
Poleward-moving recurrent auroral arcs associated with impulse-excited standing hydromagnetic waves
HuaYu Zhao, Xu-Zhi Zhou, Ying Liu, Qiu-Gang Zong, Robert Rankin, YongFu Wang, QuanQi Shi, Xiao-Chen Shen, Jie Ren, Han Liu, XingRan Chen
2019, 3(4): 305-313. DOI: 10.26464/epp2019032
Crustal S-wave velocity structure across the northeastern South China Sea continental margin: implications for lithology and mantle exhumation
WenAi Hou, Chun-Feng Li, XiaoLi Wan, MingHui Zhao, XueLin Qiu
2019, 3(4): 314-329. DOI: 10.26464/epp2019033
Anomalous phenomena in DC–ULF geomagnetic daily variation registered three days before the 12 May 2008 Wenchuan MS 8.0 earthquake
Mei Li, Li Yao, YaLi Wang, Michel Parrot, Masashi Hayakawa, Jun Lu, HanDong Tan, Tao Xie
2019, 3(4): 330-341. DOI: 10.26464/epp2019034
An efficient source wavefield reconstruction scheme using single boundary layer values for the spectral element method
YouShan Liu, Tao Xu, YangHua Wang, JiWen Teng, José Badal, HaiQiang Lan
2019, 3(4): 342-357. DOI: 10.26464/epp2019035
Small-scale dipolarization fronts in the Earth′s magnetotail
Jing Huang, Meng Zhou, HuiMin Li, XiaoHua Deng, Jiang Liu, ShiYong Huang
2019, 3(4): 358-364. DOI: 10.26464/epp2019036
Ring current proton scattering by low-frequency magnetosonic waves
Jiang Yu, Jing Wang, Jun Cui
2019, 3(4): 365-372. DOI: 10.26464/epp2019037