X
Advance Search

Column
Formation and modification of wrinkle ridges in the central Tharsis region of Mars as constrained by detailed geomorphological mapping and landsystem analysis
An Yin, YingChi Wang
2023, 7(2): 161-192. doi: 10.26464/epp2023031
Observation 20-s periodic signals on Mars from InSight, Sols 800−1,000
HuiXing Bi, DaoYuan Sun, MingWei Dai
2023, 7(2): 193-215. doi: 10.26464/epp2023033
The Mars orbiter magnetometer of Tianwen-1: in-flight performance and first science results
YuMing Wang, TieLong Zhang, GuoQiang Wang, SuDong Xiao, ZhuXuan Zou, Long Cheng, ZongHao Pan, Kai Liu, XinJun Hao, YiRen Li, ManMing Chen, ZhouBin Zhang, Wei Yan, ZhenPeng Su, ZhiYong Wu, ChengLong Shen, YuTian Chi, MengJiao Xu, JingNan Guo, Yang Du
2023, 7(2): 216-228. doi: 10.26464/epp2023028
Are cyclones in Jupiter’s polar regions modulated by the radially directional Rayleigh–Taylor instability?
ChuXin Chen
2023, 7(2): 229-236. doi: 10.26464/epp2023030
Sawtooth and dune auroras simultaneously driven by waves around the plasmapause
Fei He, ZhongHua Yao, BinBin Ni, Xing Cao, ShengYi Ye, RuiLong Guo, JinXing Li, ZhiPeng Ren, XinAn Yue, YongLiang Zhang, Yong Wei, XiaoXin Zhang, ZuYin Pu
2023, 7(2): 237-246. doi: 10.26464/epp2023023
Comparison of the reaction of polar mesosphere winter echoes and polar mesosphere summer echoes to high-frequency heating in terms of modulated characteristics
Safi Ullah, HaiLong Li, Abdur Rauf, Shahid Ullah Khan, Sufyan Ullah Khan, ShuCan Ge, Bin Wang, MaoYan Wang, Lin Meng
2023, 7(2): 247-256. doi: 10.26464/epp2023029
Characteristics of atmospheric boundary layer structure and its influencing factors under different sea and land positions in Europe
YeHui Zhang, XinPeng Yong, HouFu Zhou, HaiYang Gao, Na Yang
2023, 7(2): 257-268. doi: 10.26464/epp2023024
Aseismic ridge subduction and flat subduction: Insights from three-dimensional numerical models
Hui Zhao, Wei Leng
2023, 7(2): 269-281. doi: 10.26464/epp2023032
Evolution of Coulomb failure stress in Sulaiman Lobe, Pakistan, and its implications for seismic hazard assessment
Aiza Amjad, Muhammad Shahid Riaz, Urooj Shakir, Muhammad Younis Khan, Muhammad Ali Shah
2023, 7(2): 282-294. doi: 10.26464/epp2023034
GRACE time-variable gravity and its application to geoscience: Quantitative analysis of relevant literature
Cao Liu, WenKe Sun
2023, 7(2): 295-309. doi: 10.26464/epp2023022