X
Advance Search

Column
Influence of reference states on Jupiter’s dynamo simulations
LongHui Yuan, YuFeng Lin, Chris A. Jones
2021, 5(4): 305-313. DOI: 10.26464/epp2021041
Large-scale episodic enhancements of relativistic electron intensities in Jupiter's radiation belt
ChongJing Yuan, YiQiao Zuo, Elias Roussos, Yong Wei, YiXin Hao, YiXin Sun, Norbert Krupp
2021, 5(4): 314-326. DOI: 10.26464/epp2021037
Response of atmospheric carbon dioxide to the secular variation of weakening geomagnetic field in whole atmosphere simulations
Xu Zhou, XinAn Yue, Han-Li Liu, Yong Wei, YongXin Pan
2021, 5(4): 327-336. DOI: 10.26464/epp2021040
Preservation and variation of ion-to-electron temperature ratio in the plasma sheet in geo-magnetotail
ChuXin Chen
2021, 5(4): 337-347. DOI: 10.26464/epp2021035
Upper crustal velocity and seismogenic environment of the M7.0 Jiuzhaigou earthquake region in Sichuan, China
DaHu Li, ZhiFeng Ding, Yan Zhan, PingPing Wu, LiJun Chang, XiangYu Sun
2021, 5(4): 348-361. DOI: 10.26464/epp2021038
A preliminary report of the Yangbi, Yunnan, MS6.4 earthquake of May 21, 2021
ZhiGao Yang, Jie Liu, Xue-Mei Zhang, WenZe Deng, GuangBao Du, XiYan Wu
2021, 5(4): 362-364. DOI: 10.26464/epp2021036