X
Advance Search

Column
Is Solar Wind electron precipitation a source of neutral heating in the nightside Martian upper atmosphere?
LongKang Dai, Jun Cui, DanDan Niu, Hao Gu, YuTian Cao, XiaoShu Wu, HaiRong Lai
2021, 5(1): 1-10. DOI: 10.26464/epp2021012
Some features of effective radius and variance of dust particles in numerical simulations of the dust climate on Mars
Chi-Fong Wong, Kim-Chiu Chow, Kwing L. Chan, Jing Xiao, Yemeng Wang
2021, 5(1): 11-18. DOI: 10.26464/epp2021005
An updated constraint on the local stratigraphy at the Chang'E-4 landing site
YiRen Chang, ZhiYong Xiao, YiChen Wang, ChunYu Ding, Jun Cui, YuZhen Cai
2021, 5(1): 19-31. DOI: 10.26464/epp2021007
Formation of the mass density peak at the magnetospheric equator triggered by EMIC waves
ZuXiang Xue, ZhiGang Yuan, XiongDong Yu, ShiYong Huang, Zheng Qiao
2021, 5(1): 32-41. DOI: 10.26464/epp2021008
Characteristic analysis of layered PMSEs measured with different elevation angles at VHF based on an experimental case
ShuCan Ge, HaiLong Li, Bin Xu, Tong Xu, Lin Meng, MaoYan Wang, Abdel Hannachi, MengYan Zhu, Lina Broman, Safi Ullah, Abdur Rauf
2021, 5(1): 42-51. DOI: 10.26464/epp2021001
Nighttime meridional neutral wind responses to SAPS simulated by the TIEGCM: A universal time effect
KeDeng Zhang, Hui Wang, WenBin Wang, Jing Liu, ShunRong Zhang, Cheng Sheng
2021, 5(1): 52-62. DOI: 10.26464/epp2021004
Statistical properties of kinetic-scale magnetic holes in terrestrial space
ShuTao Yao, ZongShun Yue, QuanQi Shi, Alexander William Degeling, HuiShan Fu, AnMin Tian, Hui Zhang, Andrew Vu, RuiLong Guo, ZhongHua Yao, Ji Liu, Qiu-Gang Zong, XuZhi Zhou, JingHuan Li, WenYa Li, HongQiao Hu, YangYang Liu, WeiJie Sun
2021, 5(1): 63-72. DOI: 10.26464/epp2021011
Wide-field aurora imager onboard Fengyun satellite: Data products and validation
GuangXing Ding, JiaWei Li, XiaoXin Zhang, Fei He, LingPing He, KeFei Song, Liang Sun, Shuang Dai, ShiJie Liu, Bo Chen, Chao Yu, XiuQing Hu, SongYan Gu, ZhongDong Yang, Peng Zhang
2021, 5(1): 73-78. DOI: 10.26464/epp2021003
Case study on stratospheric and mesospheric concentric gravity waves generated by deep convection
GuoChun Shi, Xiong Hu, ZhiGang Yao, WenJie Guo, MingChen Sun, XiaoYan Gong
2021, 5(1): 79-89. DOI: 10.26464/epp2021002
Treatment of discontinuities inside Earth models: Effects on computed coseismic deformations
Jie Dong, Gabriele Cambiotti, HanJiang Wen, Roberto Sabadini, WenKe Sun
2021, 5(1): 90-104. DOI: 10.26464/epp2021010
Morphology and possible origins of the Perm anomaly in the lowermost mantle of Earth
YuMei He, LianXing Wen, Yann Capdeville
2021, 5(1): 105-116. DOI: 10.26464/epp2021009
Dielectric permittivity of dusty plasma in the Earth's mesosphere
Hui Li, Jian Wu
2021, 5(1): 117-120. DOI: 10.26464/epp2021006
Annual Meeting minutes of the Chinese Geoscience Union, 2020
QingHua Huang
2021, 5(1): 121-121. DOI: 10.26464/epp2021013